Psykolog centralt i Næstved

Den 30.06.2022 stopper aktiviteterne i Psykolog–Morild ApS.

Da jeg er fyldt 67 år har jeg valgt at gå på pension.
Tak for samarbejdet og de faglige udfordringer!

Søren Morild
Aut.cand.psych.