Hallucinationer

Sanseindtryk som ikke har grundlag i virkeligheden kaldes hallucinationer. De knytter sig til vore sanser hvorfor de kan fremtræde som følger:

  • Hørelseshallucinationer kan fremtræde som mumlen, susen, musik eller banken, forvrængede menneskestemmer. Stemmerne kan tale direkte til personen eller omtale, kommentere eller diskutere personen. Stemmerne er oftest nedladende, kritiske eller skælder ud. Indholdet kan være opfordringer til selvskadende eller aggressiv handlinger.
  • Hallucinationer på smags- og lugtesans kan fremtræde som lugt af indelukket, noget surt, råddent eller brændt. Lugtindtrykkene er oftest ubehagelige, uønsket eller skræmmende. I nogle tilfælde oplever personen selv, at udskille en kraftig, ubehagelig lugt. Der kan endvidere optræde smagshallucinationer der giver forestillinger om forfølgelse eller forgiftning eller om død eller forrådnelse.
  • Synshallucinationer kan fremtræde som vage, midlertidige skygger i kanten af synsfeltet eller om indtryk af, at se dyr, figurer, personer eller overnaturlige væsener.
  • Hallucinationer på følesansen kan fremtræde som kløe på huden, ånde i nakken, væske der løber, eller oplevelser af ændringer i kroppen. Smerter eller oplevelse af, at organer eller kropsdele flytter sig, ændres, hensygnede eller sidder forkert.