Henvisninger og priser

Jeg arbejder ud fra et eksistentielt grundlag der tager udgangspunkt i, at den enkelte søger mening i sit liv og har lysten til at udforske dette.

Alle mennesker kan blive optaget af tilværelsens spørgsmål, det være sig børn, unge og voksne. Psykologen er en neutral person. I modsætning til familie og venner er der ikke et personligt motiv eller en følelsesmæssig relation til hovedpersonen.

Da jeg har overenskomst med Den offentlige Sygesikring ydes der tilskud til samtalerne hvis du har en henvisning fra egen læge til psykologbistand.

Ved alle henvisningsårsager er priserne følgende:
Første samtale koster kr. 420,17 og efterfølgende kr. 350,36 pr. samtale.

Afbud skal meddeles telefonisk inden kl. 12 dagen før.
Ved afbud samme dag eller ved udeblivelse opkræves det fulde aftalte beløb.

Henvisningsårsagerne er følgende:

 1. Røveri, volds- og voldtægtsofre
 2. Trafik- og ulykkesofre
 3. Pårørende til alvorligt psykisk syge personer
 4. Personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
 5. Pårørende til personer, der er ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
 6. Pårørende ved dødsfald
 7. Personer, der har forsøgt selvmord
 8. Kvinder, der får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge
 9. Personer, der inden det fyldte 18. år har været udsat for incest eller andre seksuelle overgreb
 10. Depression: Alle personer over 18 år kan få henvisning til behandling
 11. Angst og OCD: Personer mellem 18-38 år kan få henvisning til behandling

Læs mere om henvisningsårsager her