Misbrug og psykoser

Mange mennesker begynder et misbrug som en form for selvmedicinering – et forsøg på, at modvirke eller flygte fra symptomerne på en psykisk lidelse. Hash ryges af nogle for, at dulme angst og ubehagelige psykotiske symptomer. Amfetamin og kokain bruges af andre for, at overvinde kontaktvanskeligheder og indadvendthed.

Omvendt er der også mennesker for hvem brugen af stoffer og alkohol fører til psykosen, dvs. at rusmidlet udløser en ulmende skizofreni eller fremkalder en forbigående psykose hos en rask person.

Stoffer påvirker signalstoffet dopamin der er kroppens belønningssystem. Når dopamin stimuleres giver det lyst til, at gentage oplevelsen. Ud over, at tildele personen belønning er dopamin også det signalstof der kan fremkalde eller forværre de psykotiske symptomer, da personer der er psykose-sårbare også har et følsomt dopaminsystem. Dopamin lader sig påvirke af alle rusmidler, lige fra alkohol og hash til speed og heroin samt stress og dramatiske oplevelser.