Samtalerne

Alle mennesker kan blive optaget af tilværelsens spørgsmål eller blive bragt ud af balance.

Personlig udvikling fører nogle frem til disse spørgsmål. Andre konfronteres med spørgsmålene som følge af traumatiske oplevelser så som: dødsfald, alvorlig sygdom, problemer i parforholdet, skilsmisse, arbejdsmæssige problemer, stress, afskedigelse eller spørgsmål om jalousi, seksuelle problemer, kommunikationsproblemer, afgørelse af svære valg eller andre af de udfordringer som livet rummer.

At tale med en psykolog kan have den fordel at samtalerne bygger på såvel erfaringer som et teoretisk grundlag og dermed bliver der skabt rum til at fokusere på indholdet i samtalen.

Din familie, venner og arbejdsplads bliver ikke inddraget i dine overvejelser og vanskeligheder, hvorfor du bevarer friheden til at bevæge dig mod målet i dit tempo og i fortrolighed.

Der vil være tid til, at du finder den retning, løsning og opfattelse som passer i forhold til dig og dit liv. I samtalerne vil jeg kunne hjælpe dig til at skabe kompetence, uddrage læring, strategier for konflikthåndtering, håndtering af stress og belastninger i vanskelige situationer samt tydeliggøre dine muligheder og personlig udvikling.