Vrangforestillinger

Usandsynlige og forestillinger som ikke følger traditionerne og som ikke deles af andre kaldes vrangforestillinger. Personen ramt af skizofreni har ofte vanskeligt ved, at opleve sine tanker som sygelige.

Selvhenførende forestillinger ses ofte som vrangforestillinger. Personen oplever, at være genstand for særlig opmærksomhed i form af, at blive bagtalt, genstand for rygter, mobning, overvågning, aflytning, omtale i radio, tv, sociale medier af negativ karakter.

Forfølgelsesforestillinger knytter sig ofte til forestillingen om, at være genstand for særlig opmærksomhed. Personen oplever egentlig forfølgelse, komplotdannelse, at være genstand for mordforsøg og/eller andre forsøg på vold, såsom forgiftning eller tortur.

Storhedsforestillinger hvor personen oplever, at være særligt udvalgt, at have særlige evner, som andre ikke besidder.

Skyldbetonede forestillinger, forestillinger om død og undergang samt hypokondre vrangforestillinger ses ofte i sammenhæng med en depressiv psykose.

Forestillinger om, at kroppen eller kropsfunktioner har undergået en ændring beskrives af personer med skizofreni som oplevelser af, at udseendet er ændre, at være blevet ramt af en sygdom eller at dele af kroppen er forkert proportionerede, ikke fungerer, som de skal, eller mangler. Der beskrives forestillinger om, at organer har byttet plads, at farlige stoffer, dyr eller andre uønskede elementer er trængt ind i kroppen, ligesom imaginær graviditet beskrives.

Seksuelle vrangforestillinger beskriver oplevelser af indbildt seksuel relation eller seksuel misbrug.

Jalousiforestillinger beskriver ofte en sygelig og ubegrundet forestilling om utroskab.

Forestillinger om, at kunne læse andres tanker, eller at andre kan læse éns tanker beskrives som forestilling om, at kunne læse andres tanker eller egne tanker læses af andre eller at tankevirksomheden er lokaliseret specielle steder i hovedet, eventuelt ledsaget af sansemæssige hallucinationer hvor personen oplever, at områder i hjernen føles spændte, kolde eller varme eller på anden måde er ændret.

Tanke- og adfærdsforstyrrelser

Tankeforstyrrelser kan høres i sproget og afspejler tankerne. Personen fortaber sig måske i detaljer, lader tankerne køre ud ad et sidespor, eller bruger almindelige ord på en lidt anderledes måde. Der er også eksempler på, at personen udtrykker sig vagt eller omstændeligt og har springende associationer. I andre tilfælde kan grammatikken være brudt op, og sproget kan være fuldt af nydannede ord og af kendte ord, der bliver brugt utraditionelt.

Adfærdsforstyrrelser beskriver uforudsigelig, aggressiv og bizar adfærd.